کاربر گرامی لطفا عکس محصولات را به صورت تکی ارسال کنید. ( به صورت عکس دسته جمعی از محصولات نباشد )

اگر تعداد عکس های شما بیش از چهار عدد است، باید بعد از ارسال 4 عدد عکس، صفحه را رفرش کنید و فرم را مجدد پر کنید و عکس های بعدی را انتخاب و ارسال کنید.