نمایش 9 24 36

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز 6 بسته 24 عددی

139,000 تومان
مشخصات: سایز ۶ تعداد در بسته بندی: ۲۴ مناسب برای وزن: ۱۵ تا ۲۷کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز 5 بسته 30 عددی

139,000 تومان
مشخصات: سایز ۵ تعداد در بسته بندی: ۳۰ عدد مناسب برای وزن ۱۱ تا ۱۸کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز +4 بسته 34 عددی

139,000 تومان
عددی مشخصات: سایز ۴+ تعداد در بسته بندی ۳۴ مناسب برای وزن ۹ تا ۱۶ کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز 3 بسته 45 عددی

139,000 تومان
مشخصات: سایز ۳ تعداد در بسته بندی: ۴۵ مناسب برای وزن ۴ تا ۹کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز 4 بسته 40 عددی

139,000 تومان
مشخصات: سایز ۴ تعداد در بستهبندی ۴۰ مناسب برای وزن ۷ تا ۱۴کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه

پوشک بچه جان به به Canbebe سایز 2 بسته 52 عددی

139,000 تومان
مشخصات: سایز ۲ تعداد در بسته بندی ۵۲ مناسب برای وزن ۳ تا ۶ کیلوگرم ضد حساسیت کمرکشی دارای نوار های چسبی قوی ساخت ترکیه